Meny

Personvernerklæringen

Personvernerklæringen handler om hvordan Telemark fylkeskommune samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder.
Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Personopplysninger som Telemark fylkeskommune samler inn via søknadsportalen/ i forbindelse med behandling av tilskuddsordninger innenfor kultur, idrett og folkehelse kan deles inn i følgende kategorier: Disse opplysningene er nødvendige for å bekrefte at søknad er mottatt, og for å kunne kontakte/ sende endelig svar og eventuell økonomisk støtte til søker.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er ikke tillatt med mindre det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Vårt behandlingsgrunnlag er med hjemmel i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), jf. art. 6 e). For søknader om støtte til folkehelsetiltak vises til Folkehelseloven §20. For søknader om støtte til kulturtiltak og idrett, vises til Art.6. nr. 1b Avtale med den registrerte i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Tildeling

Dersom du har mottatt en tildeling fra oss, er vi avhengig å oppbevare opplysninger, for eksempel kontonummer, e-postadresse, etc. for kunne foreta utbetaling av tildelte midler. Når du bruker søknadsportalen vår, ber vi om personopplysninger. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Telemark fylkeskommune samler ikke inn eller registrerer opplysninger som kan ansees som sensitive opplysninger etter personopplysningsloven.

Behandlingsansvarlig

Fylkesrådmann er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune har et eget personvernombud. Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i personvernlovgivningen. For spørsmål om personvern kan du kontakte vårt personvernombud på e-post personvernombud@t-fk.no. Du kan også ta kontakt direkte med saksbehandler for din søknad.

Formålet med innsamling av personopplysninger

Vi trenger dine personopplysninger for å kunne gi deg/din organisasjon eller virksomhet den tjenesten du ber om. Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt. Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Lagringstid

Hvis du har mottatt tilskudd fra oss, vil vi beholde personopplysningene som er nødvendige for å oppfylle krav til oppbevaringstid i lov eller forskrift som for eksempel: Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn og behandlet for, eller så lenge det kreves i henhold til lover og forskrifter.

Dine personvernrettigheter

Informasjon om dine personvernrettigheter finner du i Personvernerklæringen for Telemark fylkeskommune.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Piwik. Piwik bruker informasjonskapsler/cookies, som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Piwik, lagres hos Telemark fylkeskommune.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.