Søknadsportalen er nå lukket

Søknadsportalen er stengt.

Kontaktinformasjon

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Rådgiver Heidi Hamadi
E-post: heidi.hamadi@vtfk.no
Telefon: 920 99 139

Tilskudd til arrangementer og tiltak innen kultur

Rådgiver Line Ruud Ørslien
E-post: line-ruud.orslien@vtfk.no
Telefon: 35 91 73 37 / 99 52 52 09

Tilskudd idrettsanlegg, idrettsstipender og idrettsarrangementer

Idrettskonsulent Therese Surdal Lahus
E-post: therese.surdal.lahus@vtfk.no
Telefon: 992 76 530