Søknadsportalen er nå lukket

Frist for å søke tilskudd til kultur, idrett og folkehelsearbeid gikk ut 15. januar.

Portalen vil åpne 3. april for ny søknadsrunde

Ny søknadsfrist er 30. juni 2018

Kontaktinformasjon

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Folkehelse: rådgiver Heidi Hamadi
E-post: heidi.hamadi@t-fk.no
Telefon: 35 91 71 26

Tilskudd til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett

Musikk: musikkprodusent Frøydis Aslesen
E-post: froydis.aslesen@t-fk.no
Telefon: 35 91 72 76 / 98 62 05 94

Scenekunst: rådgiver Thorild Osdalen
E-post: thorild.osdalen@t-fk.no
Telefon: 35 91 74 18 / 99 62 09 72

Billedkunst, film, litteratur og kulturarv: rådgiver Line Ruud Ørslien
E-post: line-ruud.orslien@t-fk.no
Telefon: 35 91 73 37 / 99 52 52 09

Idrett: idrettskonsulent Therese Surdal Lahus
E-post: therese.surdal.lahus@t-fk.no
Telefon: 35 91 74 32 / 99 27 65 30