Meny

Søknadsportalen er nå lukket

Frist for å søke tilskudd til kultur, idrett og folkehelsearbeid gikk ut 30.juni.

Portalen vil åpne 15. oktober for ny søknadsrunde

Ny søknadsfrist er 15.januar 2018

Kontaktinformasjon

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Folkehelse: rådgiver Heidi Hamadi
E-post: heidi.hamadi@t-fk.no
Telefon: 35 91 71 26

Tilskudd til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett

Musikk: musikkprodusent Frøydis Aslesen
E-post: froydis.aslesen@t-fk.no
Telefon: 35 91 72 76 / 98 62 05 94

Scenekunst: rådgiver Thorild Osdalen
E-post: thorild.osdalen@t-fk.no
Telefon: 35 91 74 18 / 99 62 09 72

Billedkunst, film, litteratur og kulturarv: rådgiver Line Ruud Ørslien
E-post: line-ruud.orslien@t-fk.no
Telefon: 35 91 73 37 / 99 52 52 09

Idrett: idrettskonsulent Therese Surdal Lahus
E-post: therese.surdal.lahus@t-fk.no
Telefon: 35 91 74 32 / 99 27 65 30