Søknadsportalen er nå lukket

Frist for å søke tilskudd til kultur, idrett og folkehelsearbeid gikk ut 15. januar.

Portalen vil åpne torsdag 15. mai for ny søknadsrunde

Kontaktinformasjon

Tilskudd til frivillige organisasjoner til folkehelsearbeid

Folkehelse: rådgiver Heidi Hamadi
E-post: heidi.hamadi@t-fk.no
Telefon: 35 91 71 26

Tilskudd til arrangementer og tiltak innen kultur og idrett

Musikk: musikkprodusent Rønnaug Flatin
E-post: ronnaug.flatin@t-fk.no
Telefon: 91 86 23 63 / 91 86 23 63

Scenekunst: rådgiver Thorild Osdalen
E-post: thorild.osdalen@t-fk.no
Telefon: 35 91 74 18 / 99 62 09 72

Billedkunst, film, litteratur og kulturarv: rådgiver Line Ruud Ørslien
E-post: line-ruud.orslien@t-fk.no
Telefon: 35 91 73 37 / 99 52 52 09

Idrett: idrettskonsulent Therese Surdal Lahus
E-post: therese.surdal.lahus@t-fk.no
Telefon: 35 91 74 32 / 99 27 65 30